Į foto albumą

Nuotrauka, Kurganavos mokykla, 1957 metai.

Iš Kavaliauskų šeimos foto archyvo.


Kurganavos mokykla 1957