Į foto albumą

Panevėžio miesto nuotraukos, prie Ekrano gamyklos, užtvanka

Foto: Eduardas Šimonis


Panevėžys, užtvanka prie Ekrano gamyklos
Užtvanka
Panevėžys, prie Ekrano gamyklos
Dar stovi kabantis, beždžionių tiltas