Į foto albumą

Panevėžys, užtvankos prie Ekrano statybos nuotraukos, 1977 metai

Foto: Eduardas Šimonis


Panevėžys, statoma užtvanka prie Ekrano