Užrašai

Užrašai, apie mokyklą buvusią Senamiesčio gatvėje Panevėžyje


Pradžios mokykla Senamiesčio gatvėje buvo medinė.
Stovėjo Senamiesčio gatvės sankryžoje, išilgai gatvės einančios į „Ekrano“ pusę.
1972 metais mokykla buvo nugriauta, platinant gatvę.
Į mokyklą mokiniai įeidavo iš kiemo pusės.
Iš Z.Š. prisiminimų.

Keletas momentų iš knygos „PIRMŲJŲ PANEVĖŽIO BAŽNYČIŲ IR SENAMIESČIO GATVĖS ISTORIJA“
Senamiesčio pradžios mokykla pastatyta 1911 metais, kelis šimtmečius buvusios smuklės vietoje.
Pastatas buvo rastinis.
1972 metais mokykla buvo nugriauta, platinant gatvę, kliudė matomumui sankryžoje.1
Knygoje yra ir nuotraukos.


Vietovės palyginimas su antrojo pasaulinio karo metų aerofotonuotrauka:

palyginimas su antrojo pasaulinio karo aerofotonuotrauka
Palyginimui buvo panaudota Lietuvos centriniame valstybės archyve
saugomos aerofotografijos skaitmeninė kopija.
© LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS


Šaltiniai:

1. „PIRMŲJŲ PANEVĖŽIO BAŽNYČIŲ IR SENAMIESČIO GATVĖS ISTORIJA“ 37 psl.
Liudvika Knizikevičienė, Panevėžio bendruomenė SENAMIESTIS, Panevėžys, 2007
ISBN 978-9955-9992-0-1


Susijusios nuorodos:

Pradinės mokyklos Panevėžyje 1945 metais


Žemėlapiai:

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS