Užrašai

Užrašai, kino teatras „Garsas“


1928 metais Nina Friedmaninė savo namuose atidarė kino teatrą „Sirena“. 1
1928 - 1939 keitėsi savininkai ir pavadinimas „Sirena“, „Forum“, „Spindulys“. 1
Nepriklausomybės metais Respublikos gatvėje buvo atidaryti ir veikė du nauji kino teatrai: „Spindulys“ ir „Pasaulis“.
„Spindulys“ keliskart keitė pavadinimą.
1930 m. balandžio mėnesį buvo parodytas pirmasis garsinis filmas. Tuomet kino teatras vadinosi „Sirena“.
1933 metais jis veikė kasdien, filmai rodomi du kartus per dieną, tilpo 350 žiūrovų.
Vėlesniuose šaltiniuose vietoj kino teatro „Sirena“ minimas kino teatras „Forum“. 2
1939 metais kino teatrą „Forum“ įsigijo Stasys Činikas ir Pranas Vanagas. 1
Jie atnaujino pastatą, padidino vietų skaičių ir pavadino kino teatrą „Garsas“. 1
1939 metais kino teatras „Garsas“ turėjo 445 vietų žiūrovų salę. 2
Kino teatras „Garsas“ 1939 metais turėjo 47000 Lt pajamas. ( „Menas“ - 60000 Lt, „Pasaulis“ - 58000 Lt. ) 2
1940 metais kino teatrai buvo nacionalizuoti sovietinės valdžios. 2
Per Antrąjį pasaulinį karą pastatas beveik nenukentėjo. 1
Senasis pastatas, statytas 1920 metais buvo naudojamas iki 1964 metų. 1
Kaip avarinės būklės pastatą nugriovė. 2
1968 metais pastatytas naujas, 850 vietų, plačiaformatis kino teatras. 2
2021 metais pastatas Respublikos gatvėje buvo nugriautas.

Panevėžys, Garsas Klaipėdos g.
KT „Garsas“ 2022 m.
Klaipėdos g. 146, Panevėžys


Šaltiniai:

1. Iš stendo kino teatre „Garsas“ 2022m.
2. Panevėžys nuo XVI a. iki 1990 m. Algis Kasperavičius. 2003. ISBN 9955-450-54-1


Nuorodos:

https://www.garsas.lt/ KT „Garsas“ svetainė.
https://www.garsas.lt/garsas/istorija/ KT „Garsas“ istorija.
https://www.rsim.lt/foto/garsas-ni.htm Griaunamo kino teatro „Garsas“ Panevėžyje nuotraukų indeksas.