Užrašai

Užrašai, sigmoidė


Sigmoidė - švelnaus nuolydžio funkcija, kurios reikšmė priklauso intervalui [0; 1].
Logistinė funkcija.


Sigmoidės formulė

Sigmoidės grafikas

Python:

import numpy as np

def sigmoide(x):
	return 1 / ( 1 + np.exp(-x) )


C:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>

double sigmoide(double x)
{
   return 1 / (1 + exp(-x));
}

int main()
{
  double x, rezultatas;

  x = 0.0;

  rezultatas = sigmoide(x);

  printf("x: %f rezultatas: %f\n", x, rezultatas);

  return 0;
}

x: -10.000000 rezultatas: 0.000045
x: 0.000000 rezultatas: 0.500000
x: 10.000000 rezultatas: 0.999955

Surenkant su C reikia prijungti biblioteką -lm

Nuorodos:

Sigmoid function, Wiki (angl.)